چند روش ساده برای کاهش بدهی ها و افزایش درآمدهای شما

چطور درآمد و ثروت خود را افزایش دهید؟ امیدواریم که تا اینجای کار پر انرژی به تکالیف خود ادامه داده باشید و امروز که ما مجدد با شما هستیم، گام های نخست را برای محاسبه درآمدها و هزینه های روزانه و ماهانه و همینطور میزان دارایی ها و بدهی های خود برداشته باشید. همانطور کهادامه مطلب

ثروت خالص شما چقدر است؟

آیا برای خود هدف مالی مشخص کرده اید؟ امروز با بخش دیگری از سلسله آموزشهای ایمیلی مدیرمالی با شما هستیم. تا اینجای کار شما میزان درآمدها و مخارج خود را به طور نسبتاً دقیقی تعیین و راه هایی برای مدیریت هزینه های خود شناسایی کرده اید. احتمالاً برایتان سوالی ایجاد شده که درآمدهای خود راادامه مطلب

راه هایی هوشمندانه برای افزایش پس انداز ماهیانه

هزینه های خود را کاهش دهید و بیشتر پس انداز کنید در درس قبلی از شما خواستیم تا درآمدها و مخارج ماهیانه خود را لیست کنید. احتمالاً شما هم بعد از لیست کردن هزینه ها و درآمدهای ماهانه خود به این نتیجه رسیده اید که درآمدهایتان کم و هزینه هایتان زیاد است. پس باید فکریادامه مطلب

درآمد و هزینه های ماهانه شما چقدر است؟

امیدواریم که وقت کرده باشید درس قبلی را بخوانید. ما در درس قبلی در مورد مبحث خودشناسی مالی برای رسیدن به نظم و استقلال مالی و همینطور ۱۰ سوال بسیار مهم در مورد وضعیت مالی شما صحبت کردیم (درس قبلی را میتوانید اینجا بخوانید). امروز میخواهیم یک گام عملی برداریم و پاسخ سوال زیر راادامه مطلب